Aydınlıkçı Akım 1996 Yılında Hangi Görüşleri Savunmuştu?

Giriş

1990'larda İşçi Partisi olarak faaliyet gösteren Aydınlıkçı sosyalist akım 1994 yılındaki 3. Kongre ve 1996 yılındaki 4.Kongre'sinde Demokratik Halk Devrimi programını savunmuş ve Emekçi Cumhuriyeti sloganını benimsemişti. 3. Kongre'ye sunulan Merkez Komitesi Raporunda şu ifadelere yer verilmişti. "Ülkemizde sömürgeleşmeye karşı ikinci bir Kemalist Devrim mümkün değildir. Çünkü artık milli burjuvazinin devrim yapabilecek gücü ve programı yoktur. Tek çıkış yolu Emekçi Cumhuriyeti'dir". 4. Kongre'ye sunulan raporda ise şu ifadelere yer verilmişti: 'İkinci Cumhuriyet olmayalım ama işte Kemalizmle bu sorunları hallederiz', diye içtenlikle düşünen milyonlarca insanımız var. Hayır o yol da kapanmıştır. İkinci bir Kemalist Devrim, Türkiye'de olamaz artık!

Kemalist Devrim, Türkiye'ye büyük kazanımlar sağladı; Kemalist Devrim arkamızdaki büyük tarihtir. Ve bakın, emekçilerden başka, İşçi Partisi'nden başka Kemalist Devrim'in kazanımlarına gerçek anlamıyla ve mücadele ederek sahip çıkan da yoktur. Kesindir: Kemalist Devrim, bir emekçi devrimiyle tamamlanacaktır!
Bu emperyalizme bağımlı ve eroin bağımlısı ekonomiden, Emekçi Cumhuriyeti dışında bir çıkış yoktur. Türkiye, ya emekçilerin Türkiye'si olacaktır, ya da hiç olmayacaktır".

Bu iki kongreden sonra Aydınlıkçı akım ideolojik bir kayma yaşadı ve programını Kemalist Devrimi Tamamlama olarak değiştirdi. Bu değişim için sunduğu temel gerekçe emperyalizm ile Türkiye arasındaki çelişmelerin şiddetlenmesi ve bir işgal tehdidinin ortaya çıkmasıydı.

Cem Kızılçeç

İşçi Partisi Merkez Komitesinin 4.Genel Kongreye Raporu  

Teori Dergisi'nin Ağustos 1996 sayısında yayınlanmıştır.

Kongre tarihi  Temmuz 1996. 

Partimizin 3. Genel Kongresi, 14-15-16 Ekim 1994 günlerinde Ankara'da toplanmıştı. 3. Genel Kongre, tarihsel bir dönüm noktasında, içine girilen süreci derinlemesine tahlil etmiş, dünya ve Türkiye ölçeğinde bir devrim stratejisi belirlemişti. Ayrıca Birinci Sosyalizm Dalgası'nın deneyimini değerlendirerek, İkinci Sosyalizm Dalgasına devredilen teorik birikimi de özetlemiştik.
Aradan iki yıl geçti. şimdi daha berrak görülmektedir ki, 3. Genel Kongremizin kabul ettiği Merkez Komitesi Raporu'nun Dünya, Türkiye ve Teorik Miras bölümleri, tarihsel değerdedir. Bu metinler, yeni bir döneme kadar, Partimize ve emekçi sınıfların iktidar mücadelesine ışık tutacaktır. O nedenle, 3. Genel Kongre bir köşetaşıdır. Partimizin 4. Genel Kongresi, bu sağlam temel üzerinde gerçekleşiyor.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN İNDİRİNİZ

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir