Haber Sol web den alınmıştır.

Sosyalizmin Amarika'da durumu  açısından ABD'nin anket verilerine bakalım:

Aşağıdaki grafik, 2019 Nisan'ında ABD'de 2024 erişkin kişiyle yapılan anketin sonucunu özetliyor.

İnsanlara sosyalist bir ülkede mi, yoksa kapitalist bir ülkede mi yaşamak istersiniz diye sormuşlar.

Anketi yanıtlayanların %40'ı sosyalist bir ülkede yaşamak istediklerini söylemiş. Ayrıca ankette toplumda bir cinsiyet farkı olduğu görüşü ortaya çıkmış, bu oran kadınların ankete verdiği cevapta %50'ye yaklaşıyor. Belki kadınlar daha yoksul olduklarından, belki daha çok sömürüldüklerinden, belki topluma karşı kendilerini daha sorumlu hissettikleri için.

20. yüzyılda kadınların toplumsal devrimlerde oynadığı rol arttı. Amerika'da anket sonucunu bu genel içinde değerlendirebiliriz.

Peki, ne oldu da, anti-komünizmin kalesi olan ABD'de böylesi kuvvetli bir sosyalizm özlemi doğdu?

Bunun çok yönlü yanıtları var muhakkak. Aşağıdaki grafik bir ölçüde sosyalizme yönelimi açıklıyor. Başka bir deyiş ile ABD'de sosyalizmin kaçınılmazlığını da ortaya koyuyor.

Grafik bize en fazla servete sahip olan nüfusun %1 ile en alttaki %90'ının yıllar içinde servet paylarının değişimini gösteriyor. 1990'lara kadar aradaki fark daha ılımlıyken sonra birdenbire açı artıyor.

Kendini orta tabaka sanan ve yüksek tüketim alışkanlıklarına sahip işçi sınıfının üst tabakalarının nasıl çöktüğü hissediliyor. Öte yandan sermayenin emek düşmanı politikalardan nasıl semirdiği, servetin küçük bir azınlığın eline nasıl geçtiği de anlaşılıyor. 

Grafikte gözlenen ABD'deki sınıflar arasındaki giderek artan dev uçurumun başka sonuçları da olmalı.

Hızlıca bakınca hemen buluyorsunuz. Örneğin, ABD'de ortalama beklenen ömrün azalması gibi. İntiharlar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına bağlı ölümler acı bir çaresizliği yansıtıyor.

Gençler bir önceki nesil gibi yaşayamayacaklarını fark ediyorlar. Düşük ücretler, işsizlik, kalitesiz işler…

Korkunç bir rakam var:

2017-18 okul döneminde 1,5 milyon çocuk evsizliğin ne demek olduğuyla karşılaşmış.

Bütün bunlar sosyalizm özleminin temellerini ortaya koyuyor.

Ama sosyalizm özlemi yaşayanların hâlâ düzen tarafından yönlendirilme şansı var. 2020 Kasım'ındaki ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den Bernie Sanders sosyalist görüşleri savunarak kitlelerden oy istedi.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir