Filistin-İsrail Savaşı, Ukrayna Savaşı'nın İkinci Perdesi

Yazar: Deniz Kızılçeç

Savaşın gizli mühendisi Orta Doğu'ya huzur ve barışın gelmesini, Çin, İslam, Slav, Yahudi, Türk ve diğer halkların arasında gelişen kültürel alışverişi ve kazan-kazan işbirliğini engellemek için "kontrollü" bir din-medeniyetler savaşı tezgahlayan akıl ile Rus ve Ukrayna halkları arasında medeniyet-içi savaş tezgahlayan akıl bir ve tek akıldır: ABD

ABD ve bu oyuna ortak kaygı ve hesaplarla dahil olan kollektif Batı, yani emperyalistler ve işbirlikçileridir.

Savaş, tıpkı 2014'de ABD mandası altına giren faşist Ukrayna devletinde olduğu gibi, ABD güdümlü İsrail devleti tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Savaş yine tıpkı Ukrayna Savaşı gibi bölgesel değil birinci derecede küresel nitelikte bir savaştır ve tüm insanlığı ilgilendirmektedir.

Savaşın İran ve Arabistan üzerinden tüm Orta Doğu'ya yayılması ve dünya ekonomisini felç etmesi planlanmıştır.

Amerikan savaş gemileri çoktan yola çıkmıştır.

Zamanlama açısından, olayların bölgeye kan ve gözyaşı yerine barış ve kalkınma vaat eden ve İran-Arabistan arasında barış ile taçlanan Yol-Kuşak Girişimi'nin 10. Yılın dönümünün kutlandığı günlerde cereyan etmesi son derece manidardır.

Diğer bir manidar durum, olaylar meydana gelmeden hemen önce (Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk yapan) Türkiye'de cereyan eden terör eylemi artı Suriye sınırında – ABD tarafından açıkça kabul edilen – Türk SİHA'sının düşürülme hadisesidir.

Buna son Karabağ krizi de eklenebilir. Çünkü bir İslam ülkesi olan Türkiye'den savaş suçlusu İsrail devletini ve ardındaki emperyalist azmettiricileri seyretmesi, susması, durumu idare etmesi istenmiştir.

Tıpkı Ukrayna savaşında dünya kamuoyu derin bir şekilde Rusya ve Ukrayna yanlısı veya Batı/Doğu olarak kutuplaştırıldığı gibi, bugün de dünya ölçeğinde Yahudi ve Müslüman yanlısı olarak bir kutuplaştırma çalışması yapılmaktadır.

Halbuki ABD güdümlü faşist Ukrayna devletinin Donetzk ve Lugansk halklarına ettiği zulüm ile ABD güdümlü faşist İsrail devletinin Gazze halkına ettiği zulüm arasında hiçbir fark yoktur.

Hedef savaş ve kanla beslenen çürümüş emperyalist dolar imparatorluğunu ayakta tutmaktır. Bölgesel istikrarsızlıktan maddi ve manevi olarak birinci derecede etkilenen Türk milletinin olaylara kayıtsız kalması imkansızdır. Bütün ilerici güçlerin ivedilikle değerlendirmelerini gözden geçirmeleri, ortak bir beyan ve eylem planı ortaya koymaları gerekmektedir.  

Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi!
Yaşasın Özgür Filistin!

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir