Uluslararası Dayanışma ve Güç Birliği: 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı İzmir'de Yapılıyor

20 Ekim Cuma Günü Başlayıp Üç Gün Sürecek Toplantıya Türkiye Komünist Partisi Ev Sahipliği Yapıyor

Toplantıya Sosyalist Ülkelerin Komünist Partileri Dahil 70 ülkeden 100'e Yakın Sosyalist ve Komünist Parti Katılacak

23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nın bu yıl öne çıkardığı temalar şöyle: kapitalistlere ve emperyalizme cephe açmak için politik ve ideolojik mücadeleler; işçi sınıfı, gençlik, kadınlar ve aydınları sömürüye, baskıya, emperyalist yalanlara ve tarihsel çarpıtma ve tarihsel revizyonizme karşı mücadelede; işçilerin ve halkların sosyal ve demokratik hakları için mücadelede; militarizm, silahlanma ve savaşa karşı mücadelede ve barış ve sosyalizm için mücadelede  aydınlatma ve seferber etmede komünistlerin görevleri.

23 yıldır faaliyet sürdüren Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı, içinde bulunduğumuz çağın koşullarına uygun yeni bir sosyalist enternasyonalist dayanışma ve güç birliği biçimi inşa ediyor. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı bloğuna bir ülkeden birden fazla komünist ve sosyalist parti üye olabiliyor. Örneğin Türkiye'den EMEP ve TKP bu konferanslara katılıyor. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı üyesi partiler ortak mücadele başlıklarını öne çıkararak ve aralarındaki farklılıkları zaman içinde diyalog ve samimi tartışmalar yoluyla çözmeye çalışarak, ortak bir mücadele ve güç birliği hattı örmeye çalışıyorlar.

Bu durumda farklı değerlendirmeleri olan birçok partinin çoğulcu ve kapsayıcı bir şekilde aynı mücadele hattının arkasında birleşmeleri dünya sosyalist akımının gelişimi açısından önemli bir umut kaynağı oluşturuyor. 

Komünist ve sosyalist partiler Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da sosyalizm yolunda ilerleyen ülkelerde yaşanan büyük sarsıntıdan sonra ortaya çıkan olumsuzlukları el birliği ile aşma yolunda son 10 yıl içinde önemli adımlar attılar. Hem aralarındaki ikili ilişkileri güçlendirdiler hem de bölgesel ve küresel düzeyde birçok işbirliği deneyimi biriktirdiler.

Küba Komünist Partisi Liderinin Çağrısı

Geçen yıl sosyalist Küba'nın başkenti Havana'da toplanan 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nda Küba Komünist Partisi'nin lideri Diaz Canel, bu deneyimleri özetleyen önemli bir konuşma yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: bireyciliği, bölünmeyi, sekterliği gömelim, farklılıkları derinleştiren, partiler arası güvensizliği arttıran, uzlaşmaları reddeden ve emperyalizme hizmet eden sekter pratiklere son verelim. Bölünme her zaman uluslararası mali sermayeyi temsil eden güçlerin, karşı devrimin ve emperyalizmin işine yarayacaktır…   (Konuşmaya buradan ulaşabilirsiniz.)

Küba Komünist Partisi liderinin bu değerli çağrısı tüm sosyalist ve komünist partiler için yol gösterici olmalı, doktriner ve sekter tutumların aşılmasında, proletaryanın, halkın ve insan toplumunun özlem ve çıkarlarını her şeyin üzerinde gören tutumun güçlenmesine ışık tutmalıdır.

Dergimiz, yarın başlayacak olan konferansın daha başarılı kararlar ve eylemler için tarihi bir dönüm noktası olmasını umut ediyor.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir