Yazarımız Kemal Okur'dan Eleştirel Metin Analizi

Sosyalist akımın devrimci mücadele taleplerinin en başına "AKP hükümetinin yıkılmasını" koyan Haber Sol yazarı, liberal büyük burjuvazi ile uzlaşan bu çizgisine karşı çıkan sosyalist ve komünist partileri  "bas geç lümpenliği " ile suçluyor.  Reformist suçluluk kompleksini "TKP ilk başından beri AKP'ye karşı mücadele etti" diyerek aşmaya ve zihninden savmaya çalışıyor.

Marksist Saflarda Halka Güvensizlik Aşılayan Sinizm ve Tarihsel Nihilizm Tutumu

12 Eylül faşist darbesinin ortaya çıkışında halkın payı büyük, çünkü halk sosyalizm umuduna sarılmamış…Şöyle yazıyor Haber Sol yazarı: "Doludizgin faşist darbeye doğru gidilmişse, bunda toplumun sosyalizm umuduna sarılamayışının payı büyüktür".

Materyalist Somut ve Maddi Gerçekliği Açıklama ve Değiştirme Tutumu Yerine Öznelci İdealizm ve Umut Tacirliği

Haber sol yazarı materyalist, somut ve maddi gerçeklerden hareket eden bir analiz tutumu almak yerine öznelci idealizmİn "olasılıklar" teorisini savunuyor. Devrimci işçilere dediği özetle şu: AKP'yi devirecek muhalefet saflarının seçim mücadelesinin içinde biz TKP'li komünistler dahil olduğu için Haber Sol Yazarı, materyalist analiz yerine ideaalist umut tüccarlığı yapıyor… Haber Sol yazarı hızını alamamış şöyle yazıyor:  Erdoğan'ın göndermeye kilitlenmiş muhalefet saflarında mücadelesinin içinde biz TKP'li komünistler var olduğu için, "sadece Erdoğan gönderilmeyecek, burjuva diktatörlüğü neleri kapsıyorsa" hepsini yıkmanın yolunu açacağız.

Tercüme edersek, içinde TKP'nin olduğu Erdoğan'ın gönderildiği seçim zaferi burjuva diktatörlüğünü tüm unsurlarıyla yıkmanın yolunu açacakmış…  Yazarın, bunu hangi maddi güçle yapacaksınız sorusuna verdiği yanıt şu:  "sosyalizm umuduyla yaparız… sosyalizm umudu yetmez mi?"

Gerici Toplumsal Üstyapıyı Dini İdeoloji ve Tarikatlar ile Sınırlayan Görüş

Türkiye'nin ekonomik altyapısı, sermayenin emek üzerindeki toplumsal köleliği ve emperyalist sermayenin halkın emeği ve halkın ekonomik hayatı üzerindeki boyunduruğudur. Marksizme göre, bu ekonomik temel üzerinde devlet, hukuk, çeşitli siyasi ve ideolojik üstyapılar, çeşitli ideolojiler ve toplumsal düşünce biçimleri yükselir. Bu üstyapıların görevi mevcut ekonomik temeli desteklemek ve korumaktır. 

Haber Sol yazarına göre, son üç yıl içinde burjuva sınıfı ve inşaat sektörü burjuvazisi lehine, halkın aleyhine gereçekleşen ekonomik sömürü karşısında halkın uyuması ve sabır göstermesinin temel nedeni dini ideoloji ve islami tarikatlardır.  Dikkatlerden kaçmasın, Haber Sol yazarı, emperyalist uluslararası mali sermayenin işbirlikçi tekelci büyük burjuvazi ile birlikte sürdürdüğü sömürüden ise hiç söz etmiyor.  Nerede kaldı TKP'nin anti-emperyalizmi…

TKP'nin Gizledikleri

Haber Sol yazarına göre laik, kamucu, barışçı ve bağımsızlıkçı, demokrat seçmenlere AKP'de gözden düşen şeriatçılara, özelleştirmecilere, neo-osmanlıcılara, faşistlere oy verin çağrısı yapanlar var…  Peki bunlar kim?  Yazar, HDP ve Millet ititfakının bunu yaptığını gizlediği gibi bu siyasi güçlerin arkasında emperyalist mali sermyenin ve onun uzantısı işbirlikçi büyük burjuvazi olduğunu gizliyor.

Yazar, bu hakikati gizlemekle kalmıyor, aynı zamanda AKP ve Cumhur ittifakının arkasındaki burjuvaları gizliyor, onların kararlı bir şekilde AKP ve Cumhur ittifakını desteklemeye devam ettiğini de gizliyor.  Burjuvazinin iki ana siyasi tercih arasında karpuz gibi bölündüğünü gizlemeyi, anti-kapitalist yiğitlik sanıyor. Yazar, doktrini savunacağım diye hakikati gizlemek ihtiyacı duyuyor.

Yazara göre AKP kendisini destekleyen bu burjuvalara ne kadar çok kaynak aktarırsa aktarsın, "onlar da bu hükümetten rahatsız. Artık kendisini destekleyen burjuvalara verilen bu kıyaklar da, kurtarmıyor, çünkü, bu durum sürdürülebilir değilmiş, Sömürünün çıtası çok fazla yükseltilmiş."   Sosyalist akımın devrimci mücadele taleplerinin en başına "AKP hükümetinin yıkılmasını" koyan Haber Sol yazarı,

Millet İttifakını ve HDP'yi Destekleyen Burjuvalara Bilinç Aşılama Çabası ve Uyarılar  

Yazar, Marksizmin üstünlüğünden yararlanarak Millet ittifakını ve HDP yi destekleyen içteki ve dünyadaki burjuvalara, rasyonel akıl bilinçlendirme aşısı yapmaya çalışıyor:  Yazara göre, Türkiye'de bir yanda piyasacılık ve dincilik ile diğer yanda kamuculuk ve laiklik arasında yeni bir denge kurulmalı…  Bu zorunlu hale geldi… Değişim zorunlu hale geldi. Piyasacılık ve dincilik ile diğer yanda kamuculuk ve laiklik arasında kurulması gereken bu yeni dengeyi AKP'nin kurması olanaksız, AKP'nin zorunlu hale gelen bu reformu yapması olanaksız.. AKP, taviz veremez, gereken esnemeyi yapamaz…

Yazar, bu zorunluluk vurgusuyla, Millet ittifakını ve HDP yi destekleyen burjuvaları uyarma ihtiyacı duyuyor: Elbette, birlikte Erdoğan'ı göndermeye evet, ama sakın ha, mevcut düzenin sürdürülmesini aklınızdan geçirmeyin. Çünkü halkımız laikliğe ve kamuculuğa duyduğu büyük susuzluğun dindirilmesini istiyor.

Sakın ha, mevcut düzeni sürdürmeyi ve toplumsal sorunları yumuşatarak halkı uyutmayı aklınızdan geçirmeyin. Erdoğan ve ekibinin gitmesi ile yetinmeyin, konuyu kapatmayın…  Düzenin bozulan makyajını tazeleme fikrini aklınızdan çıkarın… Biz TKP'li devrimciler bunu yapmanıza engel olmak için mücadele edeceğiz.

Özün Özü

Haber Sol yazarının, yazdıklarının ve hayal ettiklerinin dünya ve Türkiye'de yaşanan trendler ve gerçeklerle bağı yok. Zihin ezgersizi yaparak, halk içinde var olan bazı reformist unsurların hayali umutlarını pekiştirmeye yardım etmekten başka bir şey yapmıyor. 

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir