Kardeş Komünist Partiler Toplantısı Küba Havana'da Sürüyor

Cumartesi Günü Eylem Planı ve Ortak Bildiri Oydaşma ve Uzlaşma ile Belirlenecek 

Arjantin, Paraguay, Brezilya ve Meksika Partileri Basına Konuştu: Lula'ya Büyük Destek

Vehbi Önal

28 Ekim 2022

Bu yıl sosyalist Küba'nın başkenti Havana'da Küba Komünist Partisi ev sahipliğinde düzenlenen 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı başladı. Bu toplantılar 1998'den bu yana her yıl yapılıyor. Bu örgüte şu anda 117 parti üye ve dünyadaki en geniş katılımlı sosyalist örgüt. Örgütün büyük bir genişleme potansiyeli var, fakat genişleme konusunda görüş ayrılıkları henüz giderilemediği için girmek için başvuran birçok komünist partisinin başvuruları bekliyor. Örgütün 25 partiden oluşan bir koordinasyon komitesi var, fakat bu komitenin üyeleri her yıl dönüşümlü olarak yenileniyor ve partiler farklı coğrafi bölgelerden geliyor. Küba Komünist Partisi daimi üyelerden biri.

Örgütün temel ortak ideolojisi Marksizm-Leninizm ve enternasyonalizm. Emperyalizme ve tekelci kapitalizme karşı mücadele; barış, demokrasi ve sosyalizm için ortak mücadele örgütün temel ortak siyasi çizgisi. Örgütün amacı partiler arası bağları güçlendirmek, dostlukları geliştirmek, çalışma deneyleri ve düşünce alışverişi yaratmak, böylece dünya sosyalist akımının gelişmesini teşvik etmek. Türkiye'den bağlantısı olan kuruluşlar TKP ve EMEP. Ancak EMEP son yıllardaki toplantılara katılmıyor. Türkiye Komünist Partisi söz konusu toplantı için Havana'da bulunuyor. TKP delegasyonunda Genel Sekreter Kemal Okuyan ve Merkez Komite üyesi Ekin Sönmez yer alıyor. Bu yılki toplantı 27-29 Ekim arasında 3 gün sürüyor.

Konferans Sloganı: Birlikte Daha Güçlüyüz!

Konferansın bu yılki başlıkları şöyle: Küba ve bütün mücadele eden halklarla dayanışma; Kapitalizm ve kapitalist politikalar koşullarında, faşizm ve savaş tehdidi karşısında, savaşa karşı barışı savunmada, çevreyi savunmada, işçi haklarını savunmada, dayanışmayı ve sosyalizmi savunmada, anti-emperyalist mücadelede birlikte daha güçlüyüz; toplumsal ve halk hareketleri ile birlikte daha güçlüyüz.

Çoğulcu bir yapıya sahip olan bu örgüt kararlarını oydaşma ve uzlaşma ile alıyor. Farklı görüşlere saygı ve diğer partilerin içişlerine katılmama örgütün en önemli ilkesi. Uzlaşmaya katılmayan partiler Konferans bildirgesine ve eylem planına imza koymayabiliyor.  

Toplantıya 57 ülkeden 73 Komünist ve İşçi Partisi Katıldı

Toplantı Cuma günü Küba'nın en önemli uluslararası toplantılarının gerçekleştirildiği Toplantı Sarayı (Palacio de las Convenciones) adlı binada yapılıyor. Ian Kasırgası'na yönelik bilgilendirme ile başlayan toplantı, Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Angel Arzuaga Reyes'in açılış konuşması ile devam etti. 

Açılış konuşmasının ardından Küba Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi ve Merkez Komite Örgütlenme Sekreteri Roberto Morales Ojeda toplantının ilk konuşmasını yaptı. Kapitalizmin tüm dünyaya yaydığı bireyci ideolojilere karşı emekçilerin ortak mücadelesinin önemini vurgulayan Ojeda, altmış yıllık ABD saldırganlığını ve Küba ekonomisini boğmaya dönük hamleleri mahkum ettiklerini vurguladı. Küba'nın tüm bu baskıya rağmen insan hayatını korumaya dair iradesini hatırlatan Ojeda, Kübalı bilim insanları ve sağlıkçıların çabalarıyla son dokuz haftadır Covid-19 nedeniyle hiçbir ölüm bildirilmediği bilgisini de delegelerle paylaştı. "Küba'ya dönük istikrarsızlaştırma ve gayri nizami savaş taktikleri boşa çıkarılacak" sözleriyle konuşmasını tamamlayan Ojeda, delegelere Küba'ya geldikleri ve dayanışma gösterdikleri için teşekkürlerini sundu.

Ojeda'nın Konuşmasından Parçalar

"Biz komünistleri, sosyalistleri, devrimcileri ve işçileri birleştiren şey, daha iyi bir dünya ve sosyal adalete ulaşmak, tüm ulusların gelişimini ve refahını teşvik etmek, refah ve mutluluğu sağlamak ve çevrenin korunmasına saygı duymak için ortak çabayı özetleyen anti-emperyalizmdir."

ABD'nin yıllardır başını çektiği emperyalist savaşların ve tehditkâr NATO'nun sorumsuzca genişlemesinin bugün dünya barışını ve kalkınmasını bozan tek faktör olmadığını da sözlerine ekledi.

"Faşizmin, yabancı düşmanlığının ve nefret söyleminin yaygınlaşması, toplumları ve ulusları giderek daha fazla kuşatan belalardır."

"Dünya giderek daha eşitsiz bir hale geliyor, o halde bizi harekete geçiren sosyal adalet idealini nasıl gerçekleştirebiliriz?"

"İçinde yaşadığımız bu çağda sosyal talepler çoğalarak katlanıyor, yoksulluk oranları artıyor, işsizlik, gıda güvensizliği, sağlık sorunları daha da küresel ve ölümcül hale geliyor… kısacası toplumdaki farklılıklar ve eşitsizlikler küreselleşiyor."

"Hegemonyasını pekiştirmek için çabalarını yenileyen bir imparatorlukla karşı karşıyayız. Bize karşı açtığı savaş sadece savaş meydanlarında değil. En az geleneksel savaş kadar zor, karmaşık ve tehlikeli bir başka savaş daha var, çünkü bu savaş fikirler ve halklarımızın vicdanı düzeyinde gerçekleşiyor. Bu savaşın füzeleri kültürü yok ediyor, kimlikleri siliyor, insani değerleri aşağılıyor ve toplumsal düzeyde bireyciliği, bencilliği, dışlamayı ve şiddeti teşvik eden ideolojik modeller kuruyor. Bu savaş, emperyalizmin tam kontrole sahip olduğu ve yakın zamanda yüzlerce Kübalı Facebook kullanıcısına yaptığı gibi sesimizi ne zaman susturacağına karar verdiği sanal bir zeminde gerçekleşiyor" dedi.

Morales Ojeda, Küba'nın emperyalizm karşısında kurtarılamayan ada olmaya devam ettiğini, Küba'nın sosyalist ideali savunduğu ve tüm haklı davalara bağlılığı nedeniyle cezalandırıldığını belirtti. "Tarihin en büyük imparatorluğuna karşı koyma cesaretini gösterdiğimiz için ödemek zorunda kaldığımız bedel çok ağır oldu; Devrimin başlangıcından bu yana ablukaya alındık ve saldırıya uğradık."

Trump ile Başlayan Ambargolar Biden ile Devam Etti

"Donald Trump, 1960'lardan bu yana ABD hükümetinin resmi belgelerinde ana hatlarıyla belirtilen, ekonomimizi boğmayı ve dolayısıyla toplumumuzu çökertmeyi amaçlayan bir strateji olan ekonomik, ticari ve mali ablukaya 243 ilave ambargo tedbiri uygulamıştır. Bu önlemlerin birçoğu covid-19 pandemisinin en karmaşık aşamasında fırsatçı ve caniyane ve kriminal bir şekilde uygulandı ve Başkan Joe Biden tarafından sürdürülüyor.Batılılar ve ABD umutsuzca Küba'da sözde bir toplumsal patlama yaratmaya çalışıyorlar, fakat bu devrimi ve sosyalizmi destekleyen halkın büyük çoğunluğunun hükümete güveni nedeniyle işe yaramıyor.Bu planların hiçbiri bizi Küba ekonomik ve sosyal modelinin, sosyalist bir devlet olarak bizi sağlamlaştıracak hukuk sisteminin, 2019 Cumhuriyeti Anayasası'nda onaylandığı üzere hukukun ve sosyal adaletin güncellenmesi çabamız sonucu ortaya konan yoldan saptırmayacaktır. Giderek daha adil ve birleşmiş ve dayanışma içinde bir toplumun inşası üzerine kararlı mücadeleye devam ediyoruz. Partimiz Hose Marti'nin ideolojisinin, Marksist-Leninist fikirlerin ve bunların Fidel Castro'nun düşüncesiyle iç içe geçmesinin sadık bir savunucusudur ve Partimiz toplumdaki öncü konumunu koruyor.

"Sadece sosyalizmin ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı güvence altına alabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, ekonominin toparlanması, ideolojinin güçlendirilmesi, barışın ve ulusal birliğin korunması için çalışıyoruz."

Ojeda, ülkenin savunulmasının birinci dereceden bir görev olduğunu ve ideolojik düzende, eğitim, tarih, kültür, bilim ve Yankee Amerikan emperyalizmiyle doğrudan yüzleşmenin bir biçimi olan kültürel sömürgeleştirme girişimleri karşısında halkın siyasi hazırlığının öncelikli olduğunu vurguladı.

Küba'nın Yeni Ekonomik Sistemi

Ojeda diğer partilere Küba'nın yeni ekonomik sistemi hakkında bilgi verdi: "Refah ve zenginlik içeren ve sürdürülebilir bir sosyalizme ulaşma idealinden vazgeçmedik, halk için daha yüksek refah ve mutluluk seviyelerine ulaşmak için yeni ekonomik yönetim biçimlerini kullanmaya karar verdik. Bu yeni ekonomik yönetim biçimleri tamamlayıcıdır. (ÇN. Özel sektör ve özel kooperatif sanayi ve ticari şirketler gibi farklı mülkiyet biçimleri kastediliyor.) Sosyalist devlet sektörü ve sosyalist şirketler bu tamamlayıcı sektörlere öncülük yapıyorlar."

"Çok fazla zarar veren soykırımcı ABD ablukasına karşı mücadelede Küba'ya gösterilen dayanışmanın yanı sıra Saratoga otelindeki kaza, Matanzas süper tanker üssündeki yangın ve yakın zamanda Ian kasırgasının geçişi gibi Küba'nın bu yıl yüzleşmek zorunda kaldığı acı olaylar sırasında gösterilen destek için minnettarız."

"Emperyalizm ablukasız ve ambargosuz bir Küba'nın bölgede örnek olmasından ve bunun sosyalizm davamız için ne anlama geleceğinden korkuyor. Bu nedenle mümkün olan her şekilde baskılarla güçlendirmeye kararlıdır."  

Birlik, Birlik! Dayanışma, Dayanışma! 

Küba'nın verdiği yanıt: "Halkın birliği ve birliğin hakiki ve sağlam olması, emperyalistlerin bizi bölme girişimlerine karşı dirençliyiz. Tüm dünya komünist partiler olarak her birimizin ülkelerinin ve siyasi süreçlerinin farklı tarihsel çerçevelerine ve farklı özelliklerine saygı temelinde birliğimizi pekiştirmeliyiz. Ardından köylüler, öğrenciler, kadınlar, gençler, yerli halklar ve Afrikalı, İspanyol-azınlıklarla birlikte uluslararası komünist ve işçi hareketinin birliğini, emperyalizmin McCarthyciliği yeniden canlandırarak komünist olarak tanımladığı her şeye acımasızca saldırdığı bir dönemde bu zorunludur. Mümkün ve gerekli olan daha iyi bir dünya için mücadele etmek ve inşa etmek üzere birliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirmeliyiz."  

Arjantin, Paraguay, Brezilya ve Meksika Partileri Basına Konuştu: Lula'ya Büyük Destek

Brezilya Komünist Partisi Genel Sekreteri Edmilson Costa, Partisinin önümüzdeki pazar günü ülkesinde yapılacak başkanlık seçimlerinin sonuçlarını beklediğini ve eski başkan Luiz Inácio Lula da Silva'nın kazanmasını umduklarını, çünkü "onun zaferinin barbarlığın yenilgisi anlamına geleceğini" belirtti.

Jair Bolsonaro hükümetinin işçilere, gençlere nasıl zulmettiğini, çevreyi nasıl tahrip ettiğini, muhafazakar bir model yerleştirdiğini ve kamuoyunu nasıl manipüle ettiğini göstermek için bu etkinlikte bu durumu aktarmak istediğini belirtti. "Bolsonaro'nun sandıkta yenilmesi sadece Brezilya için değil, tüm Latin Amerika için bir yön değişikliği anlamına gelecektir."

"Küba emperyalizme karşı direnişin ve halklarla dayanışmanın parlak bir örneğini temsil ediyor."

Meksika Sosyalist Halk Partisi  

Meksika Halk Sosyalist Partisi Merkez Komitesi Örgütlenme Sekreteri Luis Alfonso Jiménez ise, Meksikalılar olarak Küba halkının mücadelesiyle yakından bağlantılı oldukları için bu toplantıya katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Partimiz, insanlığın yaşadığı büyük sorunlar etrafında diğer komünist, işçi ve sosyalist kardeş partilerle; halklar arasında hakim olması gereken dayanışma etrafında ve özellikle de siyasi çalışmalarını proleter enternasyonalizmi ilkesi üzerinden yönlendiren Marksist-Leninist partilerle siperi paylaşmak amacıyla etkinliğe katılmaktadır."

Paraguay

Paraguay Komünist Partisi Genel Sekreteri Najeeb Amado Martínez, komünist ve işçi partilerinin yakınlaşmasının ve buluşmaya, tartışmaya ve fikir alışverişinde bulunmaya devam etmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

"Şu anda daha fazla birleşmeyi sağlayacak koşulların büyütülmesi gerekir; bölgesel gelişmelerin özelliklerine göre kendini ifade eden ortak bir devrimci strateji oluşturmanın gerekli olduğuna eminim. Bu uluslararası toplantımız, ulusal gerçeklere göre daha esnek olabilecek ortak bir devrimci strateji geliştirme görevini kararlılıkla üstlenmelidir."

Arjantin

Arjantin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Komisyon üyesi Tania Caputo, bu önemli toplantıya katıldıklarını çünkü partisinin, insanlık tarihinin bu trajik aşamasında, dünya devrimcilerinin ve komünistlerinin, ülkelerimizin her birinde sosyalizmi inşa etmeye devam etme konusundaki kesin inançla, kapitalizme karşı bir mücadele stratejisi düşünebilmelerinin temel bir olasılık olduğunu anladığını belirtti. Küba Devrimi'nin savunulmasının ve ABD tarafından uygulanan suç teşkil eden ablukanın reddedilmesinin sadece Küba halkı ve hükümetiyle dayanışmanın bir göstergesi olmadığını, aynı zamanda José Martí'nin ulusunun örnek alındığı ve Devrimin savunulmasının halkların mücadelesinin bir parçası olarak kabul edildiği kıtanın ve dünyanın kurtuluşu için verilen mücadelenin bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi. "Bizim için Küba, dünyadaki ve özellikle Latin Amerika'daki halkları aydınlatan bir deniz feneridir."  

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir