Sosyalist Birlik'ten Kardeş Çin Komünist Partisi 20. Kongresi'ne Selamlama Mesajı

Değerli yoldaşlar!

Çin Komünist Partisi'nin Çin'de sosyalizmin inşasında kaydettiği teorik ve pratik yenileşmeler ve başarılar, dünya sosyalist ve komünist akımının 174 yıl boyunca biriktirdiği teorik ve pratik hazineye parlak yeni katkılar sunuyor. Bu katkılar Marksizm'in temel akideleri ile tamamen uyumludur ve Çin Komünist Partisi'nin işçi sınıfı Marksizm'inin bayrağını ve işçi sınıfının yüce komünizm idealini yüksekte tutmada ısrar ettiğinin açık göstergesidir. Bu katkılar tüm dünya sosyalist ve komünist partileri tarafından heyecanla izlenmekte ve takdir edilmektedir. Partinizin Yoldaş Xi Jinping'in katkısıyla oluşturduğu Xi Jinping Düşüncesi- Yeni Dönemde Çine Özgü Sosyalizm, 2012 yılından bu yana doğruluğunu kanıtlamakta ve Çin halkının büyük desteğini almaktadır. Xi Jinping Düşüncesi – Yeni Dönemde Çine Özgü Sosyalizm – Mao Zedung Düşüncesi'nin ve Reform ve Dış Dünya Açılma döneminde inşa edilmiş olan Çin'e Özgü Sosyalizm teorisinin devamı ve çeşitli açılardan daha da zenginleştirilmesini ifade etmekte, toplumsal pratiğin ve sosyalizmin inşasının ortaya çıkardığı yeni sorunlara yanıtlar üretmektedir. Partinizin "Xi Jinping Düşüncesi – Yeni Dönemde Çine Özgü Sosyalizm" – bayrağını yüksekte tutarak, sosyalizmin inşasında daha dikkat çekici başarılar kazanacağına inanıyoruz. Bu düşünce ve duygularla Parti Kongrenizi selamlıyor ve başarılar diliyoruz.

Değerli yoldaşlar!

Çin Komünist Partisi'nin 101 yıllık geçmişi, halkın özgürlüğü ve ülkenin aşağılanma ve prangaları kırıp yükselişi açısından büyük tarihi başarılarla doludur. Yüzyıl öncesinin yarı-feodal, yarı-sömürge ülkesinin yerini bugün; yoksulluğu sıfırlamış, halkın geçim ve refahını görülmedik ölçüde iyileştirmiş, son on yıl boyunca dünyadaki toplam ekonomik büyümenin yüzde otuzuna katkıda bulunan ve satın alma gücü üzerinden yapılan hesaplamalara göre dünyanın en büyük ekonomisine sahip sosyalist Çin'i almıştır. Aynı zamanda Çin halkı Çin Komünist Partisi'nin önderliğinde halkın ülkenin efendisi olmasında tarihi önemde bir ileri adım atarak, sosyalist demokrasi ve hukukun egemenliğinin kurumlaşmasında ve halk içinde daha güçlü bir biçimde kök salmasında büyük başarılar kazanmıştır. Çin Komünist Partisi önderliğinde sağlanan bu büyük gelişmeler, dünya proletaryasının ve insanlığın kurtuluşu davasına katkı sunmakta, tarihin tekerleğini ileriye doğru itmekte ve tüm dünya insanlarının ilerici özlemlerine güç katmaktadır. Bunlara ilaveten Partinizin dünya sosyalist ve komünist partiler arasında görüş alışverişi, işbirliği ve dayanışmaları teşvik eden işçi sınıfı enternasyonalizmini yüksekte tutan tutumunu takdir ediyoruz.    

Bugün Çin Komünist Partisi, Çine Özgü sosyalist modernleşme yoluyla Çin ulusunun büyük yenileşmesini gerçekleştirmeye bağlı kalırken, aynı zamanda, dünya ölçeğinde insanlığın ortak kader topluluğunu inşa etme çabalarını aktif olarak desteklemekte; kendi sağladığı kalkınmayla gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya yeni fırsatlar sağlamakta, dünya barışı ve kalkınmasının yanı sıra insan uygarlığının ilerlemesine katkılar verme çabasını sürdürmektedir. 

Çin Halk Cumhuriyeti gerçekleştirdiği büyük toplumsal ve ekonomik gelişmeyi, emperyalistlerin yaptığı gibi savaş ve yağmacılıkla ve diğer ülkelerin kaynaklarını sömürerek değil; barışçı kalkınma yoluna bağlı kalarak ve kazan-kazan temelinde yaptığı işbirlikleri yoluna bağlı kalarak sağlamıştır.

Değerli Yoldaşlar,

Partinizin 20. Kongre'si dünyanın büyük değişim, sarsıntılar, belirsizlikler yaşadığı önemli bir tarihi dönüm noktasında toplanıyor. ABD Emperyalizmi ve izleyicileri dünyanın her bölgesinde Ukrayna ve Ege ve Doğu Akdeniz Bölgesi dahil yerel askeri savaşlar ve çatışmalar kışkırtıyor, emperyalizm sıcak savaşların yanında yeniden bir Doğu/Batı ve Demokrasiler/Diktatörlükler kamplaşması yaratmak için yeni bir Soğuk Savaş ideolojisini ve pratiğini teşvik ediyor, ABD ve Batı'nın merkezlerinde mali sermaye klikleri aşırı sağ popülizmi ve toplumlar içinde nefretçi-kimlik politikalarını teşvik ediyor, kapitalizmin ekonomik krizini gelişmekte olan ve zayıf ülkelerin ve emekçi halkların sırtına yıkmak için elinden geleni yapıyor. Kendine boyun eğmeyen ülkeleri boyun eğdirmek için yeni askeri ittifakları teşvik ediyor ve saldırgan NATO'yu güçlendirmek için hamleler yapıyor. Dünyadaki ticareti ve tedarik zincirlerini bozup bunu ilerici ülkelere karşı silah olarak kullanmaya çalıyor. Kongre'nizin bu koşullarda tarihi önemde yeni kararlar alacağından ve hegemonyacılığa karşı kararlı bir tutum sergileyeceğinden kesinlikle eminiz.

Bu vesile ile Çin Komünist Partisi'nin Türkiye ile Çin arasında her alanda pragmatik işbirliğini ve halktan-halka samimi ilişkileri teşvik etme politikasına takdirlerimizi ifade ediyor; bu politikanın uzun vadede iki ülkeye ve iki ülkenin halklarına büyük katkılar getireceğine inanıyoruz.

Sosyalist Birlik (Marksist) Türkiye

Cem Kızılçeç – Uluslararası İlişkiler  

2 Comments

  1. Aynı duygu ve düşüncelerle ÇKP'nin 20. Kongresini selamlıyorum. Kongrenin Çin halkı ve büyük insanlık için yaralı kararlar alacağını umuyor, diliyorum…

  2. Aynı duygu ve düşüncelerle ÇKP'nin 20. Kongresini selamlıyorum. Kongrenin Çin halkı ve büyük insanlık için yararlı kararlar alacağını umuyor, diliyorum…

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir