İzmir'deki 23. Uluslararası Dünya Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı Öncesinde Ev Sahibi Partiden Garip Bir Açıklama Geldi

Ocak 2024

Kemal Okur

İzmir'deki 23. Uluslararası Dünya Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı Öncesinde Ev Sahibi partiden skandal bir açıklama geldi.


Ev sahibi partinin lideri Türk basınına yaptığı açıklamada 120'ye yakın komünist ve işçi partisinin üye olduğu komünist partiler arası uluslararası işbirliği ve dayanışma örgütünün toplantısı öncesinde üyelerin büyük çoğunluğunu oluşturan birçok "komünist ve işçi partisini", temelsiz bir biçimde "Avrupa yanlısı, Çin yanlısı ve Rusya yanlısı" olmakla itham etti. Hatta "Avrupa'daki bazı komünist partileri NATO'cu" ilan etti. Bu tür bir sözde dobra bir açıklamanın uzun vadede komünist partiler arasındaki ilişkilere zarar vermesi ve güvensizliklere yol açması kaçınılmaz. Buna ilaveten ev sahibi partinin lideri, ilk defa yeni ve belirsiz bir kavram ortaya atarak çok sayıda "muhalif komünist partisinin ve sosyalist ülkelerde iktidarda olan komünist partilerin dünyayı kurtarma" misyonunu üstlendiğini söyledi.

Bu açıklama geçen yıl Kasım ayında Küba Havana'da yapılan bir önceki toplantıda ortaya çıkan özellikle emperyalizme ve hegemonyacılığa karşı mücadelede ortaklaşma ve halkların acil çıkarlarını savunma gibi talepler etrafında ortak noktaları öne çıkarma farklılıkları bir kenara koyma eğilimi ile tamamen ters düşüyor. Bkz. Küba Komünist Partisi Genel Sekreterinin Havana Konuşması: Bölünmeyi ve Sekterliği Gömelim… Diaz Canel şu ifadeyi kullanmıştı: "Bireyciliği, Bölünmeyi, Sekterliği Gömelim, Farklılıkları Derinleştiren, Partiler Arası Güvensizliği Arttıran, Uzlaşmaları Reddeden ve Emperyalizme Hizmet Eden Sekter Pratiklere Son Verelim. Bölünme Her Zaman Uluslararası Mali Sermayeyi Temsil Eden Güçlerin, Karşı Devrimin ve Emperyalizmin İşine Yarayacaktır…" Bkz. https://sosyalistbirlik.com/kuba-lideri-diaz-canel-dunya-komunist-ve-isci-partileri-toplantisinda-konustu/

İzmir Toplantısında konuşan Kore İşçi Partisi delegesi: Sosyalist Kore'nin Rusya ile işbirliğinin ilerici halkların egemenlik haklarını ve stratejik çıkarlarını yabancı güçlerin askeri tehditlerine ve müdahalelerine karşı savunmak için verdiği haklı mücadeleye destek olduğunu ifade etmiştir. Vietnam Komünist Partisi de: şu görüşleri savundu: "mücadelemiz sırasında Vietnam'a verdiğiniz birlik ve güçlü destek için dünyadaki komünist partilere, işçilere ve ilerici güçlere bir kez daha içten teşekkürlerini ve derin şükranlarını sunuyorum….. Sosyalist ülkelerle, geleneksel dostlarımızla, dünyanın dört bir yanındaki komünist ve işçi partileriyle ilişkilerimizi pekiştirmeye ve güçlendirmeye her zaman önem veriyoruz. Tüm ülkelerin komünist ve işçi partilerinin barış, ulusal bağımsızlık, demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm için verdikleri mücadeleyle sürekli olarak birleşmek istiyoruz".
Bkz. https://sosyalistbirlik.com/sosyalizm-yolunda-ilerleyen-komunist-ve-isci-partileri-izmirdeki-23-uluslararasi-kongrede-neler-soyledi/

Ev sahibi partinin lideri, ilk defa yeni ve belirsiz bir kavram ortaya atarak çok sayıda muhalif komünist partisinin ve sosyalist ülkelerde iktidarda olan komünist partilerin "dünyayı kurtarma" misyonunu üstlendiğini söyledi.

 Oysa bilimsel sosyalizm komünist partilerin önüne nihai hedef olarak işçi sınıfı ve insanlığın kurtuluşu için kapitalizmi alt etme ve sosyal devrimi teşvik etme görevini ortaya koyuyor.  Ev sahibi partiden gelen bu yeni açıklama aynı zamanda günümüzün komünist partilerinin büyük çoğunluğunun tarihten çıkardıkları dersler ve üzerinde birleştiği aşağıdaki önemli ilkeleri de gözden kaçırıyor: Önce şunu söyleyelim, Komünist hareketin uluslararası (özü) niteliği Marx'ın ısrarla savunduğu bir vizyondur, bununla birlikte Marx ve Lenin mevcut tarihsel koşulların sınırlaması nedeniyle Komünist hareket bugün hala ve gelecekteki uzun bir tarihsel dönem boyunca ulusal form almak zorunda kalacaktır.

En önemlisi, bugünkü komünist partilerin büyük çoğunluğu çeşitlilik ve farklılık içinde birlik ve dayanışma yaklaşımını benimsiyorlar; ayrıca sosyalist ülkelerin iktidardaki Komünist partilerinin tüm komünist partiler adına hareket eden bir dünyayı kurtarma hedefi yok… Bugünkü dünya sosyalist akımına mensup sosyalist ve komünist partiler ideolojik-siyasi- örgütsel- bağımsızlığı merkeze koyan bir işbirliği–dayanışma—mücadele deneyimi alışverişi biçimini enternasyonalizmin en ideal yolu olarak görüyorlar. Küçük veya büyük Parti ayrımı olmaksızın tüm komünist partiler arası eşitlikçi ilişkileri savunuyorlar. Herhangi bir uluslararası merkezin veya ağabey partinin kendi partilerinin izlediği yola müdahalesini kabul edilmez buluyor, ve kendi ülkesinde kendi bildiği siyasi stratejileri izlemek istiyorlar. Komünist Partiler ve çeşitli ülkelerin sosyalizm güçleri bağımsız olarak kendi sosyalist yollarını keşfederken, çeşitli bölgesel veya küresel koordinasyon ve birlik çabalarıyla, bir diğerine karşılıklı destek vererek  uluslararası kapitalist güçlerin ortak saldırısına birlikte direniyorlar.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir