2020 Yılında Dünya Genelinde En Yüksek Cinsel Taciz Suçu Oranlarına Sahip İlk 10 Ülke ve Nedenler Hakkında Birkaç Gözlem  

1 Aralık 2020
Yazan: Dr. Wendy Lin, Kadın Üniversitesi, Pekin
Çeviren: Cemre Elagöz

Cinsel tecavüz, zorlama veya tehdit yoluyla birine zarar veren yasadışı bir cinsel faaliyettir. Özellikle karmaşık bir suç eylemidir ve çoğu zaman yeterli analiz ve kanıt gerektirmektedir. Tarih boyunca küresel bir sorun olmuştur.

Dünya genelinde, bazı ülkelerdeki kadınlar genellikle itibarlarının zedelenmesinden çekinmekte ya da sevdikleri tarafından sevilmemekten korkmaktadır. Cinsel tecavüze ya da şiddete uğradıklarında genellikle bir tür hoşgörüye başvururlar, bu nedenle çoğu durumda şikayetlerinin anında kayıt altına alınması pek olası değildir.

Cinsel şiddetin çoğu kadınları hedef alsa da, aslında bugün dünyada pek çok erkek ve çocuk da bu tür istismara maruz kalmaktadır. Şaşırtıcı bir gerçek de, refah eşitsizliğinin daha fazla olduğu ülkelerin cinsel tecavüz ya da cinsel saldırı gibi suçların yuvası haline gelmesidir. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada ve İsveç gibi gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler, cinsel saldırıya ulaşmak için "cinsel tecavüzcü GHB" ve halüsinojenler gibi uyuşturucuların kullanılması gibi dejenere bir yaşam tarzına da yol açabilir ki bu tam da bu ülkelerde yaygın bir sosyal gerçeklik sorunudur.

Şimdi, 2020 yılında dünyada cinsel tecavüz suçlarının en yüksek olduğu ilk 10 ülkeye bir göz atalım (düşükten yükseğe doğru sıralama).

10. Kanada

Huffington Post'a göre Kanada'da her yıl 460,000 cinsel saldırı vakası yaşanmakta, her 1000 vakadan sadece 33'ü polise bildirilmekte ve sadece 29'u kayıt altına alınarak suç olarak sınıflandırılmaktadır.

En rahatsız edici gerçek ise Kanadalı engelli kadınların %83'ünün hayatları boyunca cinsel saldırıya maruz kalmış olmasıdır. Tüm mağdurların %17'sini kız çocukları, %15'ini ise 16 yaşın altındaki erkek çocukları oluşturmaktadır. Son zamanlarda Kanada'da cinsel saldırı vakalarının raporlanma oranı hızla artmaktadır.

9. Hindistan

Cinsel tecavüz ve cinsel şiddet Hindistan'daki en büyük pratik sorunlardır. Hindistan'da cinsel tecavüz vakalarının çoğu rapor edilmemektedir. Ulusal Adli Sicil Kayıtları Bürosu'na göre cinsel tecavüz vakalarının sayısı 2010 yılından bu yana artış göstermektedir. Ortalama olarak her gün yaklaşık 93 kadın cinsel tecavüze uğramaktadır ki bu da her 20 dakikada bir kadının cinsel tecavüze uğramasına denk gelmektedir. Suçluların çoğu mağdurların komşuları, akrabaları ya da tanıdıklarıdır ve mağdurlar genellikle 18 ila 30 yaş arasındadır.

2013 istatistiklerine göre Yeni Delhi, Hindistan şehirleri arasında en fazla cinsel tecavüz vakasının rapor edildiği şehirdir. Geçen yıl şehirde günde ortalama 4 cinsel tecavüz vakası rapor edilmiştir.

8. Danimarka ve Finlandiya

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı tarafından 2014 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, Finlandiya'da ankete katılan kadınların yaklaşık %47'sinin cinsel istismara maruz kaldığı; Danimarka'da ise kadınların %52'sinin cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmektedir. Finlandiya, Avrupa Birliği'nde evlilik içi cinsel tecavüzü suç sayan son ülkelerden biridir. Her on kişiden biri 15 yaşından bu yana cinsel şiddetin bir türüne maruz kalmıştır; bunların 1/20'si cinsel tecavüze uğramıştır ve kadınların yalnızca yaklaşık %13'ü polise ihbarda bulunmuştur.

7. Zimbabve

Zimbabve'de her 90 dakikada en az bir kadın cinsel tecavüze uğramakta ve çocuk istismarı vakaları daha ağır seyretmektedir.

Zimbabve Ulusal İstatistik Bürosu'nun son istatistiklerine göre, her ay 500 kadın cinsel istismara uğruyor ve her gün yaklaşık 16 kadın cinsel tecavüze uğruyor.

UNICEF istatistiklerine göre, Zimbabve'deki çocuk cinsel tecavüzü vakaları 2020 yılında %42 oranında artmış ve polise bildirilen reşit olmayan cinsel tecavüz vakalarının sayısı 2010 yılında 2192 iken 2014 yılında 3112'ye yükselmiştir. Birçok vaka gizlilik esasına dayandığından veya niteliksel olarak belirlenemediğinden ve polise doğru bir şekilde bildirilmediğinden, gerçeklere göre sayılırsa miktar daha yüksek olabilir.

6. Yeni Zelanda

2013 yılında yaşanan 'Bake Buster' skandalı Yeni Zelanda'da cinsel tecavüzle ilgili gerçekleri ortaya çıkardı. Batı Auckland'dan bir grup genç erkeğin kendilerine "Roast Buster" adını verdikleri ve sarhoşken reşit olmayan kızlara toplu cinsel tecavüz girişiminde bulundukları bildirildi.

İngiliz tıp dergisi The Lancet'te yer alan bir rapora göre, Yeni Zelanda'nın toplam nüfusu içinde kadınların oranı nispeten düşük olup, yaklaşık %16'dır. 4'tür ve ülkedeki cinsel saldırı oranı dünya ortalamasının çok üzerindedir.

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre, Yeni Zelanda'da her iki saatte bir cinsel şiddet içeren saldırı meydana gelmektedir. Mevcut istatistikler, bildirilen vakaların yalnızca %13'ünün mahkûmiyetle sonuçlandığını ve cinsel tecavüz vakalarının %91'inin ya bildirilmediğini ya da mağdurların şikâyetlerinden vazgeçmeleri için polis tarafından korkutulduğunu göstermektedir.

5. Birleşık Krallık

Birleşik Krallık Adalet Bakanlığı, Ulusal İstatistik Ofisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından 2013 yılında yayınlanan 'İngiltere ve Galler'deki Cinsel Suçlara Genel Bakış' başlıklı rapora göre, 730.000 kadın ve 120.000 erkek olmak üzere yaklaşık 850.000 cinsel tecavüz mağduru bulunmaktadır ve bu da günde yaklaşık 230 vakaya denk gelmektedir.

Rapor, her beş kadından birinin 16 yaşından bu yana cinsel şiddetin bir türüne maruz kaldığını belirtmektedir.

İngiltere ve Galler'de genel suç oranı düşerken, polis tarafından bildirilen cinsel tecavüz vakalarının sayısının %29 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması incelemeye değer!

4. A.B.D.

Amerika Birleşik Devletleri'nde cinsel tecavüz olaylarının %70'i mağdurların tanıdığı kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir ve cinsel tecavüz oranı yaklaşık %27'dir. 100.,00 kişi başına %7'dir. George Mason Üniversitesi'nin küresel saldırı istatistiklerine göre, Amerikalı kadınların üçte biri yaşamları boyunca cinsel istismara uğramıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl ortalama 293,000 mağdur (12 yaş ve üzeri) cinsel saldırıya uğramaktadır. Cinsel tecavüzcülerin yalnızca yüzde 9'u yargılanmakta ve yalnızca yüzde 3'ü bir gün hapis yatmakta, hatta yüzde 97'si hukuk rejimi hileleri nedeniyle beraat etmektedir.

ABD Adalet İstatistikleri Bürosu'na göre, 12-16 yaş arasındaki kız çocuklarının neredeyse tamamı devlet okullarında bir tür cinsel tacize maruz kalmıştır ve bu yaş grubunda bu olasılık yaklaşık yüzde 83'e ulaşmaktadır; cinsel tecavüz ve cinsel saldırı mağduriyet oranları kırsal kesimde yaşayan kadınlar arasında öğrenci olmayanlara göre neredeyse iki kat daha yüksektir; ve cezaevlerinde kadınlardan daha fazla erkek cinsel tecavüze uğramaktadır! Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 216.000 mahkum cinsel tecavüze uğramaktadır.

Oldukça kapitalistleşmiş bir ekonomik güç olan ABD'deki servet dengesizliği ve güçlülerin yolsuzluğu, birçok mağdurun suç duyurusunda bulunmadıkları için misillemeye uğrama korkusu ya da kanun yaptırımlarının etkisizliği ve itibarlarının zedelenmesi korkusu nedeniyle sessiz kalmasına neden olmuştur.

3. Avustralya

Avustralya'da 100,000 kişi başına bildirilen cinsel tecavüz oranı yaklaşık 28,6 vaka ile nispeten yüksektir. Avustralya, cinsel tecavüz suçlarına ilişkin küresel araştırma kayıtlarında üçüncü sırada yer almaktadır.İstatistiklere göre, kadınların %16,4'ü partnerleri dışında biri tarafından cinsel tecavüze uğradığını bildirmektedir. Her altı Avustralyalı kadından biri partneri olmayan birinin cinsel tecavüzüne maruz kalmaktadır ki bu oran dünyadaki 1/14 oranından çok daha yüksektir. New South Wales Cinsel tecavüz Kriz Merkezi yöneticisi Karen Willis'e göre, bu cinsel saldırıların %70'inden fazlası aile, arkadaş, iş ya da okul arkadaşları tarafından gerçekleştirilirken, cinsel tecavüz vakalarının %29'u toplum içinde ya da randevularda kadınlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Cinsel tecavüz vakalarının sadece %1'i yabancılar tarafından gerçekleştirilmiştir.

2. İsveç

İsveç şu anda 100,000 kişi başına 63,5 vaka ile dünyada en yüksek ikinci cinsel tecavüz vakasına sahiptir.

İstatistikler her dört İsveçli kadından birinin cinsel tecavüz mağduru olduğunu göstermektedir.

İsveç'teki sosyal ortam, bugün Avrupa'daki en yüksek cinsel tecavüz oranıyla dünya genelinde kadınlar için daha tehlikeli görünmektedir. Ülkedeki cinsel tecavüz vakalarının sayısı her geçen yıl artmaktadır. 1975 yılında polise sadece 421 cinsel tecavüz vakası bildirilirken, 2014 yılında bu sayı %1472'lik bir artışla 6620'ye yükselmiştir.

İsveç Cinsel tecavüz Krizi Savunuculuk Kurumu'na göre, İsveçli kadınların üçte biri gençlik yıllarında cinsel saldırıya uğramaktadır. 2013'ün ilk yarısında Stockholm'de 1000'den fazla İsveçli kadın Müslüman göçmenler tarafından cinsel tecavüze uğramıştır ve bunların 300'den fazlası 15 yaşın altındadır.

1. Güney Afrika

Güney Afrika, her 100,000 kişide 132,4 vaka ile dünyadaki en yüksek cinsel tecavüz oranına sahiptir. Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılan erkeklerin yaklaşık dörtte biri cinsel tecavüz suçunu işlediğini kabul etmiştir.

Güney Afrika'da cinsel tecavüzün yasal tanımı, "şikayetçi (B)'nin rızası olmaksızın (B)'ye yasadışı ve kasıtlı olarak cinsel saldırıda bulunan herkes cinsel tecavüz suçunu işlemiş olur" hükmü ile oldukça yumuşaktır.

Güney Afrika 2007 yılında Ceza Kanunu Değişiklik Yasası ile tüm cinsel şiddet yasalarını değiştirmeye ve güçlendirmeye çalışmış olsa da, rapor edilen cinsel tecavüz, aile içi şiddet ve çocukların cinsel istismarı oranları hala artmaktadır.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir