TKP 1920, 4. Olağan Kongresini Ankara'da Sinan Bengier Tiyatro Salonunda 30 Ocak 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdi. Konuk Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve çalışma arkadaşları Kongre'ye katılarak bir konuşma yaptı ve Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nin başarı dileklerini dile getirdi.

TKP 1920, Kongre'sini özellikle TKP'nin kurucusu Mustafa Suphi ve 14 yoldaşın– 15'lerin– katledilmesinin 101. yıldönümüne göre düzenledi. Kongre 15'leri anlatan bir kısa film gösterisiyle başladı. Ardından başta Onbeşler olmak üzere işçi sınıfının ve emekçi halkın kurtuluşu uğruna vatan cumhuriyet emek mücadelesinde yitirdiğimiz tüm devrimciler için saygı duruşu yapıldı. Aynı zamanda Kongre'de 15'lerin anıldığı şiir dinletisi sunuldu.

Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP, bu Kongre'de önemli ülke ve dünya sorunların ele aldı ve dünyanın güncel durumuna uygun program ve tüzük değişiklikleri yaptı, parti merkez yönetiminde düzenlemeler yaptı ve parti emektarı İsmail Kaplan parti Sözcüsü seçildi. Yapılan değerlendirmeler sırasında dikkat çeken canlı tartışmalar, Parti içinde dinamik bir düşünce hayatının varlığına işaret ediyordu. Kongre'de sık sık Yaşasın vatan cumhuriyet emek mücadelemiz sloganı atıldı.

İki Kutuplu Dünyanın Ortaya Çıkışı: Devrim ve Karşı Devrim Blokları Arasında Kıran Kırana Bir Kavga Sürüyor

Yapılan siyasi değerlendirmelerde emperyalizmin küresel saldırısına karşı mücadele içinde Çin ve Rusya önderliğinde geniş bir antiemperyalist blokun şekillendiği görüşü vurgulandı. Ve, ABD'nin saldırgan politikaları sonucunda iki kutuplu bir dünya sisteminin ortaya çıktığı değerlendirmesi yapıldı, buna göre bir siyasal mevzilenmenin altı çizildi.

Lenin'in Büyük Çağ Değerlendirmesi Hala Geçerli: Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşin

İsmail Kaplan yaptığı konuşmada, dünyanın emperyalist kapitalist sistemin egemenliği altındaki tek kutuplu bir yapıdan, bir yanda emperyalist blok bir yanda emperyalizmin küresel saldırısına karşı mücadele içinde şekillenmekte olan antiemperyalist blok olmak üzere iki kutuplu bir yapıya dönüştüğünü açıkladı. Bu iki blok arasındaki kıran kırana yürüyen bir devrim ve karşıdevrim mücadelesinin sürdüğünü vurguladı.  

Devrimci Partiler Arasında Dayanışma

Divanın gündemi okumasının ardından Kongreye misafir olarak gelen Sosyalist Cumhuriyet Partisi temsilcilerinden, Parti Genel Sekreteri Kamil Dede bir selamlama konuşması yaptı. Kamil Dede, TKP 1920'nin çalışmalarını yakından izlediklerini ve takdir ettiklerini ve  emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele programında ısrar etmenin önemine vurgu yaptı. Kamil Dede, "doğru programda ısrar edenlerin mutlaka büyük kuvvetler oluşturacağını"; TKP 1920'nin birçok değerlendirmelerinin gerçekçi olduğunu vurguladı ve Kongreyi devrimci dayanışma duyguları ile selamladı.

Emperyalist Sömürgeci Blok

Konuşmacılar düşman cepheyi şu şekilde tanımladı: Emperyalist blok, bankalar, fabrikalar ve çiftliklerin özel mülkiyetine sahip devasa uluslararası tekeller, işçilerin, emekçilerin ve bağımlı halkların sömürüsüne dayanan tekelci kapitalist sistemlere sahip bir avuç devletten oluşuyor: Kuzey Atlantik ülkeleri, Avrupa Birliği'nin temel ülkeleri ve Japonya.. Bunlar sömürgeciliği ayakta tutuyorlar.  

Dünya Anti-emperyalist Bloku

Emperyalist Sömürgeci bloka karşı mücadele eden antiemperyalist blok ise dünya işçi sınıfı ve emekçi halklar ile ulusal bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya çalışan, kendi ekonomisini ve politikasını emperyalizmin çıkar ve ihtiyaçlarına göre belirlemeyi reddeden Küba, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Rusya, Belarusya, Çin, Vietnam, Venezuella, Suriye, Bolivya gibi ilerici, ulusal devrimci ve sosyalist güçlerden oluşuyor.

Emek Sermaye Çelişmesi Ortadan Kalkmış Değil

Dünya Anti-emperyalist bloku,kıran kırana yürüyen devrim ve karşıdevrim mücadelesinde, devrim blokunu oluşturuyor. Günümüz dünyasını temel olarak şekillendiren emek sermaye çelişkisi uluslararası sistemde bu iki blok arasındaki kıran kırana yürüyen bu devrim ve karşıdevrim mücadelesine yansıma yapıyor.

Amerika Dışındaki Bazı Emperyalist Ülkeler Ara Güç Konumuna Geçebilir

Emperyalist blok içinde Amerika ile çıkar çatışması yaşayan ikincil derecede emperyalist ülkelerin varlığına işaret eden Kongre, antiemperyalist blokun direnişinin güçlenmesi sonucunda ikincil derecede emperyalist ülkelerin nesnel olarak ara güç konumuna geçme olasılığının var olduğunu değerlendirdi.

Ulusal Demokratik İktidar Seçeneği Oluşturulmalı: Milyonlar Siyasal Temsilcisini Arıyor

Türkiye'de de dünyadakine benzer bir şekilde emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı  bağımsız bütün vatan, demokratik, laik cumhuriyet, sömürüsüz emek mücadelesi veren ulusal demokratik güçler arasında devrim karşıdevrim kapışması yaşanıyor. Fakat siyaset sahnesinde yer alan bir yanda Cumhur İttifakı diğer yanda Millet İttifakı olarak şekillenen iki temel siyasi gücün emperyalizm ile işbirliği, ulusal kurtuluş devrimimizin, cumhuriyetin kazanımlarının altını oyma ve ekonomik yangının yükünü emekçilerin sırtına yıkıp dolar milyarderlerine yaranma yarışına girerek halkın ulusal demokratik taleplerini sahipsiz bıraktığı tespiti yapıldı.

Kendisine emperyalizme karşı durma görüntüsü veren ve bunun karşılığında cumhuriyetin temel kazanımlarını dinamitlemeye çalışan AKP liderliğindeki Cumhur İttifakı ve onun esas gücünü oluşturan AKP'nin emperyalizm ve dolar milyarderleri şebekesi ile sürekli bir uzlaşma arayışında olduğu vurgulandı.

Millet İttifakı Çözüm Değil

Temel gücünü CHP'nin oluşturduğu, kendisine Cumhuriyetin temel kazanımlarına sahip çıkma görüntüsü veren ve bunu yapmak için sürekli sağa açılma politikaları benimseyen, emperyalizmin ve dolar milyarderleri şebekesinin desteğini kazanmaya çalışan Millet İttifakı'nın da halkın temel sorunlarını çözmekten uzak olduğu belirtildi.

Çözüm Ulusal Demokratik İktidar: Ulusal Demokratik Güçlerin Birliği

Bu durumun ve iki siyasi ittifakın çözüm olmaması, emperyalizme karşı bağımsız bütün vatan, gericiliğe karşı laik demokratik cumhuriyet, sömürüye karşı emek mücadelesi veren milyonları siyaset sahnesine temsilcisiz bıraktığı; insanların yeni siyasal arayışlara yöneldiği belirtilerek emperyalizme ve işbirlikçilerine, gericiliğe ve sömürüye karşı birleşecek ulusal demokratik güçlerin iktidar adayı olarak ortaya çıkması gerektiği çağrısı yapıldı. Kongre ulusal demokratik güçlerin birliğini sağlama ve Türkiye halkını vatan, cumhuriyet, emek mücadelesine kazanmak için güçlendirilmesi gereken örgütlenme çalışmalarını gözden geçirdi, vatan cumhuriyet emek mücadelesi veren milyonlarla buluşmak için daha aktif çalışma önlemleri üzerinde durdu.  

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir