Haber Sol Yazarı: 15 Temmuz Darbesini Önlemede Kontrgerilla Devreye Sokuldu

Kemalistler 15 Temmuz Bayramına Ortak Olmamalı: Mustafa Kemal'in Bağımsızlıkçılığı Yere Çalınıyor

Kemal Okur

Giriş:

Bazı sosyalist teorisyenler arasında, 15 Temmuz Darbesi'nin Türkiye'de Batı sistemi içinde bir rejim değişikliği talebinden esinlendiği hakikatini gizleme çabası devam ediyor.

15 Temmuz Darbesi, Batı'daki ve Türkiye'deki çeşitli hakim sınıf güçlerinin içerde ve dış politikada kendi çıkarları ile daha uyumlu bir rejim ve hükümet oluşturma girişiminden başka bir şey değildi.

Bu darbeyi emperyalistler arası hakimiyet savaşının ürünü olarak açıklamak ABD ve Batılı müttefiklerinin dünyanın çeşitli bölgelerinde giriştiği rejim değişikliği çabalarını, Venezuela, Brezilya, Rusya, Mısır ve diğerleri de var—- meşru ve olağan görmekten başka bir sonucu olamaz. 

Tasfiye olacağını hesap eden FETÖ çetesi bu stratejik planda rol almak istedi…

Bu darbe girişimi ve arkasındaki planın püskürtülmesi, Türkiye'nin devlet egemenliğini ve siyasi bağımsızlığını savunması olarak görülmedikçe, her türlü sözde sosyalist bağımsızlık söylemi inandırıcılığını yitirecektir.

Sinizmin Eleştiri Stratejisi Mi? Sosyalist Muhalefetin Eleştiri Stratejisi Mi?

Darbenin püskürtülmesinin o günlerde Türkiye siyasetinde kilit aktör olan AKP'yi güçlendirmesi kaçınılmazdı. Bazı sosyalist teorisyenler toplumdaki bütün kötülüklerin başı olarak inşa ettikleri "AKP" sembol kavramını eleştirmek adına (post-marx yapısalcı kavram inşası) siyasi tarihi keyfi bir şekilde yazmayı tercih ediyor. Sosyalist sol kendi kafasında inşa ettiği sembollerle "savaşmak" ve sembolizm stratejisine saplanmak yerine işçi sınıfının devrimci siyasi ve ekonomik talepleri için mücadele etmeli. Aşağıda Haber Sol yazarının 15 Temmuz Darbesini değerlendirmesini okuyabilirsiniz. Yazar, teorik teröre de başvurmuş, hakikati savunmak AKP'yi aklamak olmuş. 

Haber Sol Yazarı: "Darbe önleme vakasında" kimler baş aktör?

İktidar bloğuna bakarsak birinci darbe önleyicisi özne Erdoğan.

İkincisi ise kolektif bir özne olarak tankın egzozuna atlet tıkayanlarla uçağa kafa atmayı deneyenlerden oluşuyor!

Bu özetin yetersiz olduğunu biliyoruz. O gece devleti parsellemiş iki dinci yapıdan tarikat olanı orduyu kontrol etmeyi denedi. (FETÖ'YÜ KASTEDİYOR)

Hükümetteki dinci yapı ise, ordunun dışında bir de paramiliter bir hareketi seferber etti. Burada da başka tarikatlar vardı, kontrgerilla vardı.

Bir tarafın arkasında ABD hissediliyor idiyse, Erdoğan'a da Rus istihbaratının el uzattığı çok yazıldı… "Kim önledi" sorusunun birinci yanıtı böyle.

İkinci tez ise darbeyi Kemalist subayların bertaraf ettiği yolundadır ve iç bayıcı bir biçimde tekrarlanıp durmaktadır.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine katılmayan subaylar ve öbekler tamamıyla AKP'li olamazdı, böyle bir devlet örgütlenmesi yoktur, olmaz. Ama bireylerden hareketle siyasal analiz de yapamazsınız. "Darbeyi Kemalistler püskürttü" dendiğinde bu "olay yerinde bazı Kemalistler görüldü" anlamına gelmez. Bu bir ittifak saptamasıdır.

Yazar, Kemalist subaylar ile Dinci Hükümet arasında bir ittifak değerlendirmesi yapıyor.

Kuşkusuz darbe girişiminin öncesindeki ve sonrasındaki gelişmeler bu tezi destekleyen veriler barındırıyor.

Kemalistler ile AKP Arasındaki İttifak İyi Bir Şey Olarak Görülemez

Perinçek oradan geçmiştir, Mavi Vatan orada yazılmıştır… Bizim meselemiz ise şudur: Darbe kötüyse bu ittifak iyi midir? Bunca yıl, bunca soygundan ve hele 2013 Haziran Direnişinden sonra AKP'yi aklamak ayıp değil midir?

Kemalistler 15 Temmuz Bayramına Ortak Olamaz: Mustafa Kemal'in Bağımsızlıkçılığı Yere Çalınıyor

15 Temmuz Bayramına ortak olan veya ortak olduğu iddia edilen "Kemalistler", Mustafa Kemal'in kimlik kartında yazan bağımsızlıkçılığı önemsemeyen türdendir, çünkü onlar bağımsızlıkçı değil ancak emperyalist dengelerde cambaz olabilirler. Laiklik ise zerre kadar umurlarında değil.

Türkiye kovide ve yangına kurban ediliyorsa 15 Temmuz törenini organize edenler arasında bunlar da vardır.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir