1 Mayıs'ta Sosyalizm Yolundaki Ülkelerin İşçi ve Sendikaları İle Dayanışma
Çin'deki İşçi ve Sendika Çalışmaları Hakkında Haberler


1 Mayıs 2024
Ferdi Bekir


Sosyalizm yolundaki ülkeler en basit sözcükle işçi devletleri olarak biliniyor. Bu sözcüğün yaygınlaşmasında ünlü Rus sosyalisti Troçki'nin rolü unutulmamalı. Marx, Engels ve Lenin de proletarya devleti ve proletarya demokrasisi kavramlarını vurgulamışlardı.
Sosyalizm yolundaki ülkelerde en önemli 1 Mayıs etkinliklerinden biri "Örnek Çalışanların seçilmesi ve ödüllendirilmesi" ilk sosyalist ülke olan Sovyetler Birliği uluslar/cumhuriyetler federasyon devletinden bu yana bugüne kadar devam eden bir gelenek. Bu sosyalizmin değerleri ile uyumlu bir tercih ve işçinin sermayenin boyunduruğundan kurtulup kendisi için,—işveren için veya geçim için değil— kendi çok yönlü, özgür ve bütünsel gelişmesi için severek ve özgürlüğün tadını çıkararak çalışması, kolektife ve toplumsal gelişmeye her yönden katkıda bulunmanın tadını çıkarması.


İşçilerin ve İnsanların Özgür ve Bütünsel Gelişimi En Önemli Sosyalist İdeal


Çin, Vietnam, Kore, Laos gibi ülkelerde siyasi toplantılar, konserler, yarışmalar, topluca devrim bölgelerine geziler, kitap okum etkinlikleri, spor etkinlikleri ve dans etkinlikleri gibi çok çeşitli 1 Mayıs etkinlikleri yapılıyor. Ve Çinliler bu etkinliklerden sonra uzun tatillere çıkıyorlar. 5 ila 10 gün arasında tatil yapıyorlar. Çin'deki çeşitli etkinliklerle ilgili haberler için Tüm Çin İşçi Sendikalarının web sitesine bakılabilir.
https://www.workercn.cn/acftu/


Sosyalizm yolundaki ülkelerde en özel durum Küba'da yaşanıyor, yaklaşık 4 milyon Kübalı halk 1 Mayıs günü kendi seçtiği yöneticilerle birlikte meydanlara çıkıp bayraklarla ve pankartla gösteri yapıyor. Bu diğer sosyalizm yolundaki ülkelerde olmayan farklı bir gelenek haline gelmiş durumda.
Ayrıca bu yıl 2 Mayıs'ta Küba Komünist Partisi Küba İle Uluslararası Dayanışma ve Emperyalizme Karşı Mücadele başlıklı bir uluslararası toplantı düzenledi. Toplantının sloganı "Halklarla Birlikte Barış, Dayanışma ve İşbirliği Bayrağını Yüksekte Tutalım."
https://en.granma.cu/cuba/2024-05-03/cuba-will-continue-to-raise-the-banners-of-peace-solidarity-and-cooperation-with-peoples
Bunun anlamı işçilerin ülkenin ve devlet işlerinin gerçek efendileri olmasının baştan kendi bağımsız siyasi partileri ve ek olarak doğrudan ve temsili demokrasi yollarıyla sağlamaları. Sosyalizm yolundaki ülkelerde işçiler tüm işyerlerinde işçi konseyleri (işçi meclisleri) aracılığı ile işyeri yönetimi üzerine etkide bulunuyorlar. İşyeri yönetimine katılma ve ekonomik-demokratik talepleri için kullandıkları diğer bir araç da sıkı örgütlenmiş sendikalar. Sosyalizm yolundaki ülkelerde işçiler işyerlerinde özgürce kendi siyasi partilerinde örgütlenebiliyorlar ve siyasi çalışmalar yürütebiliyorlar. Bugün siyasi parti örgütlenmesi, tüm kamu kuruluşlarını, özel sektör kuruluşlarını ve yabancı sermayeli şirket işyerlerini kapsıyor. İşçiler işyerlerinde güçlü olarak örgütlenmiş siyasi partileri aracılığı ile işyerlerinin ülke politikalarına ve ülke yasalarına uygun hareket edip etmediklerini denetleyebiliyorlar. Bu görev aynı zamanda parti program ve tüzüğünde tanımlanmış bulunuyor.

Yorum Bırakınız

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir